De hervorming van de vennootschapsbelastingen ...

Geplaatst op 29 september 2017

In uw voordeel of uw nadeel?

In het zomerakkoord van 26 juli pakte de regering uit met een reeks maatregelen om de vennootschapsbelasting te hervormen. Bedoeling is dat het een budgetneutrale operatie wordt, vandaar dat we moeten spreken van een hervorming en niet van een verlaging. Een verschuiving – tax shift, weet u nog – waarbij er winnaars en verliezers zullen zijn. Het akkoord moet nog uitgewerkt worden in wetgeving, maar bepaalde krijtlijnen liggen zeker al vast. We lichten er hier een aantal uit die voor u als KMO van toepassing kunnen zijn.

Nieuwe tarieven

Zoals u weet bedraagt het normaal tarief momenteel 33%, daarnaast is er nog een getrapt verlaagd tarief waarbij de eerste schijf van 25.000 Euro aan 24,25% belast wordt. Daarbovenop komt telkens 3% aanvullende crisisbijdrage. In 2018 zakt het normale tarief naar 29% + 2% crisisbijdrage, in 2020 wordt het 25% (zonder extra crisisbijdrage).

Interessant voor de KMO’s is het ‘KMO-tarief’ dat het huidige verlaagd tarief vervangt: de eerste 100.000 Euro zal vanaf 2018 belast worden aan 20% + 2% crisisbijdrage (die vanaf 2020 ook wegvalt).

Minder interessant is de voorwaarde die hier aan gelinkt zal worden: momenteel moeten ondernemingen, om van het verlaagd tarief te genieten, aan minimum één bedrijfsleider een bezoldiging toekennen gelijk aan 36.000 Euro of de belastbare basis wanneer deze lager ligt. Vanaf 2018 wordt deze bezoldiging opgetrokken naar 45.000 Euro (of de lagere belastbare basis). Een extra bezoldiging voor u als zaakvoerder dus? Inderdaad, maar ook extra personenbelasting en extra sociale bijdragen te betalen…

En nieuwe belasting

Deze voorwaarde zou aan iedere onderneming opgelegd worden. Voldoet u hieraan niet, dan moet de onderneming een ‘bijzondere aanslag’ betalen gelijk aan 10% op het verschil tussen de toegekende bezoldiging en de verplichte ‘gebruikelijke wedde’. Een onvoldoende bezoldiging betekent dus een ‘boete’ + het verlies van het KMO-tarief.

Goed, vroeger kwam u misschien ook niet in aanmerking voor het verlaagd tarief, maar nu komt daar wel tot 4.500 Euro extra belasting bij. Als we even snel rekenen voor een vennootschap die geen bezoldiging toekent (vastgoedvennootschap, holding), dan betekent dit een belastingverhoging voor ieder van die ondernemingen die geen belastbare basis van 102.040 Euro heeft. En zo zijn er veel…

Andere maatregelen

Vanaf 2018 zou de notionele intrestaftrek beperkt worden tot de aangroei van het eigen vermogen (voor zover deze nog een grote impact heeft door de lage rente).

Voortaan zijn vooruitbetaalde kosten (denk maar aan vooruitbetaalde huur) slechts aftrekbaar in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Ook voorzieningen zouden aan deze voorwaarde moeten voldoen, deze worden pas fiscaal aftrekbaar op basis van een bestaande verplichting.

Op het vlak van afschrijvingen zou het degressief afschrijven verdwijnen. Gedaan dus met versneld afschrijven. Bovendien zouden alle ondernemingen voortaan pro rata moeten afschrijven. Nog op het einde van het jaar een auto kopen om die een volledig jaar af te schrijven lukt dan ook niet meer…

Positief is de tijdelijke stijging van de investeringsaftrek naar 20%. Dit betekent dat u bepaalde nieuwe investeringen voor 20% extra in kost mag nemen. Indien u investeringen gepland heeft wacht u, indien mogelijk, best nog enkele maanden.

Voor de zelfstandigen met een eenmanszaak zou het belastingtarief op de stopzettingsmeerwaarde (bijvoorbeeld naar aanleiding van overlaten) zakken naar 15%. Nu is dit naargelang de situatie 16,5%, 33% en 50%. Een interessante maatregel om mensen ertoe aan te zetten verder in eenmanszaak te blijven werken in plaats van over te stappen naar een vennootschap. Alhoewel dit het misschien net aantrekkelijker maakt…

U merkt het: een aantal eenvoudige maatregelen die een fiscale planning belangrijker dan ooit maken. Zeker als u wil vermijden dat u meer gaat betalen in plaats van minder. Het Accountantskantoor begeleidt u hierin graag verder.

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim

Deel dit artikel op

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze recentste artikels en nieuwsberichten.
Schrijf u hier in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Naam + voornaam

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Interesses

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Meer informatie   Akkoord