BTW – Afschaffing kwartaalvoorschotten

BTW – kwartaalaangiften, vanaf 1 april 2017 geen kwartaalvoorschotten meer, wel betaling van een decembervoorschot.
Vanaf 1 april 2017 wordt de verplichting om kwartaalvoorschotten te doen afgeschaft. De afschaffing kadert in de verdere vereenvoudiging van de btw-regelgeving. Wel betaling van een decembervoorschot.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Ook maandaangevers moeten immers al zo’n decembervoorschot betalen (KB nr. 1, art. 19, § 3).

Concreet zal de kwartaalaangever uiterlijk op 24 december een bedrag aan btw moeten betalen dat gelijk is aan:
 

  • de btw die hij verschuldigd is over de periode van 1 oktober tot en met 20 december ofwel
  • de btw die hij moet betalen voor het derde kwartaal ( vak 71 ).


De belastingplichtige kiest zelf volgens welke methode hij zijn voorschot berekent . Kiest hij voor de eerste methode en heeft hij over de periode van 1 oktober tot 20 december meer aftrekbare dan verschuldigde btw, dan moet hij geen decembervoorschot betalen. Hetzelfde geldt als hij voor de tweede methode opteert en uit de aangifte van het derde kwartaal blijkt dat hij een btw-tegoed heeft ( vak 72 ).

Enkel bij optie voor de eerste methode moet rooster 91 van de periodieke btw-aangifte worden ingevuld. Vertoont de rekening-courant op datum van 24 december een overgedragen btw-tegoed, dan mag dat verrekend worden met het te betalen decembervoorschot.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.hetaccountantskantoor.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies}:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.