De nieuwe belastingaangifte

Meer dan ooit een uitdaging. De belastingaangifte voor het jaar  2015 groeit  aan met maar liefst 43 codes en gaat van 19 naar 21 bladzijden.
Belangrijkste oorzaak : de zesde staatshervorming die één en ander stukken complexer maakt.

Toename van het aantal rubrieken.
Netto (nieuwe codes minus een aantal die verdwijnen) komen er maar liefst 43 codes bij, waardoor we van 729 naar 772 codes gaan.

Vastgoed – vast goed ?
Het gros van de nieuwe codes zit in vak IX, waar de uitgaven van woonkredieten moeten worden vermeld.
Dat vak telt  in plaats van één voortaan tweeëneenhalve bladzijden. De toevloed aan nieuwe codes is te wijten aan de opsplitsing van vastgoed in ‘eigen woningen’, waarvoor het gewest bevoegd is en de  ‘niet-eigen woningen’ die federaal blijven. Niet-eigen woningen zijn woningen die de belastingplichtige niet zelf bewoont, maar waarvan hij wel eigenaar is. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan zijn de  tweede verblijven. Dat alles leidt tot een substantiële  stijging van het aantal codes voor hypotheken. Door een (ongelukkige?) speling van het lot, is de federale fiscale aftrekbaarheid van de ‘niet-eigen woning’ zelfs groter dan die van de Vlaamse ‘eigen woning’!
Andere wijzigingen treffen we  aan bij het begin van de belastingaangifte in vak III. Daar zal het kadastraal inkomen van de eigen woning niet meer terug te vinden zijn. De belastingplichtigen zullen die rubriek voortaan ook terugvinden in vak IX. De opgave van dat kadastraal inkomen is alleen nog relevant voor wie voor 1 januari 2005 een hypothecaire lening afsloot. Het kadastraal inkomen is niet meer nodig voor de bepaling van de belasting voor al wie nadien een woningkrediet aanging en kan rekenen op de woonbonus.
Nog een  wijziging situeert zich in vak X, waar de burger kan aangeven of hij in het raam van energiebesparende uitgaven  in 2014 ook uitgaven heeft gedaan voor dakisolatie.  De belastingplichtige moet nu echter zelf de belastingvermindering berekenen. In tegenstelling tot vorig jaar, kan men zich niet beperken tot de opgave van het factuurbedrag. Belastingplichtigen genieten voor dakisolatie van een belastingvermindering van 30 procent van het factuurbedrag met een maximale vermindering van 3.040 euro.

Winwin
Naast een aantal nieuwe codes komt er tevens een nieuw vak bij , vak XI. Daar moeten de belastingplichtige Vlamingen  aangifte doen van de winwinlening die ze hebben toegestaan.  Wat een winwinlening precies inhoudt, hebben wij reeds in onze eerdere  publicatie van 11 februari 2015 toegelicht.

En daar is de buitenlandse rekening weer
Specifieke aandacht verdient  vak XIV, waar Belgen met een rekening in het buitenland sinds jaar en dag moeten melden dat ze een rekening in het buitenland aanhouden. Sinds 2013 moeten de burgers in principe ook attesteren dat ze de buitenlandse rekeningnummers hebben doorgegeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Alleen is dat nog steeds niet geregeld zodat de burgers nog geen aangifte bij het CAP hebben kunnen doen.

Conclusie
Het toegenomen aantal nieuwe rubrieken en bladzijden zal ongetwijfeld de foutenmarge laten toenemen. Doch de vraag stelt zich  of er simpelweg een alternatief bestaat.  De belastingaangifte is immers een weerspiegeling van de uiterst complexe (fiscale) situatie van ons land. En de zesde staatshervorming heeft alvast niet bijdragen tot een administratieve vereenvoudiging.
Zoals steeds één gouden raad: laat u bijstaan door een ervaren specialist.

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.