De overdracht van familiale ondernemingen en de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Reeds sedert 01 januari 2012 kunnen de aandelen van familiale ondernemingen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgedragen aan het schenkingstarief van 0%
Indien niet werd geschonken, kan onder dezelfde voorwaarden worden geërfd aan een vast tarief in rechte lijn van 3% successierechten.
Dit werd geregeld door de artikelen 140 bis Wetboek Registratierechten en 60/1 Vlaams wetboek Successierechten.

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Sedert 01 januari 2015 is de Vlaamse Codex Fiscaliteit (kortweg VCF) in voege.
Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling is en was te komen tot een uniform Vlaams fiscaal wetboek en oude artikelen evident dezelfde draagwijdte behouden als de nieuwe artikelen in de VCF, durft er hier en daar toch wel een (subtiele) wijziging in te sluipen.
Dat is zo ondermeer het geval met betrekking tot de overdracht van familiale ondernemingen.

Het attest en aandachtspunten in een notedop
Vooreerst de terminologie : we spreken voortaan van schenkbelasting (oud schenkingsrechten) en van erfbelasting (oud successierechten). Het nieuwe artikel betreft artikel 2.8.6.0.3 VCF.
Belangrijke wijziging ! Tot voor 01 januari 2015 diende bij de overdracht van een familiale onderneming voorafgaand een attest te worden aangevraagd. Dit attest bood, bij goedkeuring, rechtszekerheid omtrent de voormelde 0% bij schenking.
Sedert 01 januari 2015 echter is het attest van de Vlaamse belastingdienst niet langer verplicht, maar facultatief. Er kan wel een ‘test-attest’ worden aangevraagd, doch dit werkt enkel ‘aanwijzend’ en niet (langer) ‘verbindend’.
Het hoeft geen betoog dat de rechtsonzekerheid mbt de overdracht van de familiale onderneming hierdoor (sterk) is toegenomen. Voortaan zal de periode van onzekerheid hieromtrent duren tot bij het ontvangen van het aanslagformulier…..!
Is het dan nog nuttig zo’n ‘test-attest’ aan te vragen ? Zeker wel, want vergeten we niet dat wanneer de aandelen van de familiale onderneming worden geschonken voor een Nederlandse notaris (eveneens aan 0% schenkbelasting), de ‘overlevingstermijn’ (= de termijn om de schenking alsnog te moeten opnemen in de nalatenschap) geen drie maar zeven (!) jaar bedraagt.
Welnu, wanneer de Vlaamse Belastingdienst op basis van uw ‘test-attest’ zou beslissen dat uw onderneming niét in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling, dan heeft u een exra bewijs in handen dat bij schenking voor een nederlandse notaris de driejarige risicotermijn in de erfbelasting geldt in plaats van een zevenjarige risicotermijn.

Conclusie
De rechtsonzekerheid met betrekking tot de overdracht van familiale ondernemingen, meer bepaald de uiteindelijke schenkbelasting dewelke zal verschuldigd zijn, is sedert 01 januari 2015 toegenomen.
Evenwel adviseren wij nog steeds tot het voorafgaand aanvragen van een ‘test-attest’ .
Bij positieve beslissing is het dan zaak om de effectieve schenking zo snel als mogelijk te laten volgen op de ontvangst van het attest . Bij een negatieve beslissing kan u de Nederlandse route overwegen en heeft u een extra bewijs in handen om later te argumenteren dat niet de zevenjarige, maar wel de driejarige risicotermijn kan worden ingeroepen.
Uiteraard is het sterk aangewezen u bij de overdracht van uw familiale onderneming professioneel te laten begeleiden.

Auteurs : Soenen Peter , Grammens Wim.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.