De Vlaamse win winlening

Gewijzigde regels. De voorwaarden om in 2015 een Vlaamse win winlening te sluiten, zijn enigszins gewijzigd.
 

Bij wijze van reminder : waarover gaat het precies ?
Met de Win winlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een  looptijd van 8 jaar tot € 50.000  leent aan een  Vlaams bedrijf, krijgt hierop rente en een jaarlijkse belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van € 200.000 Win winleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

De Vlaamse win-winlening in 2015
Als u dit jaar een investering moet of wil doen en hiervoor maar weinig zin hebt om bij de bank aan te kloppen, dan kunt u overwegen om u tot uw familie en/of uw vrienden te wenden.

Win – win !
Zowel voor de onderneming als voor de geldschieter spreken we van een ‘win’. Het intresttarief is immers wettelijk gezien beperkt, zodat het voor de kredietnemer sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel.
Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er iets voor 2015.

Wat wijzigt er ?
Nog iets goedkoper lenen.
In 2014 was het maximale intresttarief voor de win winlening immers nog 2,75%, dit jaar ligt dat op 2,50%. U hoeft evenwel niet het maximale intresttarief aan te rekenen. De minimale interestvergoeding voor 2015 bedraagt 1,25%.

Wat met het fiscaal voordeel?
De interestvergoeding wordt aangedikt met een fiscaal rendement van 2,50%. De kredietgever kan zo tot € 50.000 spaargeld op acht jaar beleggen tegen een maximaal rendement van in totaal 4,375% : nl. 2,50% fiscaal rendement + 1,875 % (2,50% interest - 25% roerende voorheffing).
Kan de onderneming-kredietnemer finaal de lening niet terugbetalen, dan heeft de geldschieter de mogelijkheid tot een eenmalige belastingvermindering.
Deze belastingvermindering bedraagt 30% van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren gegaan.

Gegarandeerd, via belastingkrediet.
Bij een belastingvermindering is er maar een fiscaal voordeel in de mate waarin er belastingen betaald moeten worden en dat bedrag dus verminderd kan worden. Bij de win winlening gaat het echter om een belastingkrediet en dat levert iedereen een fiscaal voordeel op. Betaalt uw geldschieter geen of nauwelijks belastingen, dan bouwt hij met die win winlening toch nog ‘krediet’ op dat uitbetaald wordt in de mate waarin het niet met te betalen belastingen verrekend kan worden.

Conclusie
Zowel voor de geldschieter als voor de onderneming-ontlener, blijft de win winlening een interessante financieringsvorm. Wenst uw onderneming zich echter te financieren los van het keurslijf van een win winlening, dan blijven individuele leningscontracten uiteraard een optie. Deze bieden dan wel de mogelijkheid tot een (nog) meer gepersonaliseerde aanpak en kredietcontract “op maat”.

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.