Een cliënt moet zijn kredietaanvraag verkopen

Deze titel prijkte op woensdag 26 mei 2010 op de voorpagina van "De TIJD" - afdeling ondernemen. "Klop erop", denken wij, en onderstaand zeggen wij u ook waarom en hoe.

Vooreerst enige duiding.
De kredieten voor zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen zijn, in tegenstelling tot de kredieten voor particulieren, niet wettelijk gereglementeerd. "Dit komt", zo redeneert de wetgever, "omdat bij kredieten en kredietonderhandelingen voor professionele doeleinden meerder professionele partijen tegenover elkaar zitten." Maar is dit werkelijk zo?

Toch wel -zeggen sommigen- want de gesprekspartner van die ene professional, zijnde de bank, is toch ook een bedrijf, zelfstandige of vrije beroeper? Neen, zeggen wij, want die vrije beroeper, zelfstandige of ondernemer zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak, maar in kredietonderhandelingen met een bankier beginnen zij steevast met een handicap. En het gebrek aan een wettelijk kader, maakt het er niet makkelijker op. Al biedt dit ook, het dient gezegd, opportuniteiten.

Vele boekhouders en accountancykantoren beperken zich op vandaag bij een investeringsdossier nog al te vaak tot het louter afleveren van een balans. En dan, helaas, wordt de cliënt het bos ingestuurd. Moet een top-patissier, een drukbezette tandarts, een gespecialiseerde groothandel in natuursteen het verschil kennen tussen euribor en olo, tussen pand op de handelszaak en hypotheek, tussen leasing en renting? Mocht dit zo zijn, dan mogen wij ook van onze bankier(s) verwachten dat zij de beste pralines produceren, het lelijkste gebit corrigeren en ons de mooiste natuurvloeren presenteren.

Dit maar om aan te tonen hoe relatief de initiële bedoeling van de wetgever dient geïnterpreteerd.

Wij, in ons kantoor, wensen en streven ernaar dat onze klanten in de onderhandelingen met hun bankier beter worden begeleid. Wij vertrekken hierbij -uiteraard- vanuit de boekhouding, maar kijken samen met de cliënt veel verder. Welke impact zal de nieuwe investering hebben op de huidige bedrijfsstructuur, hoe zal de onderneming er uitzien nà de fusie of nà de overname, welke extra kosten brengt de investering met zich mee ...? Deze en duizend andere vragen brengen wij samen met de cliënt in kaart en dan begint het echte werk : we gieten al deze prognoses en verwachtingen in een plan en maken op basis van deze gegevens een businessplan.
Wie bij een businessplan spontaan denkt aan een multinational, heeft het mis. In principe gaat het hierbij zeer eenvoudig om 3 grote vragen die ook uw bankier of investeerder graag beantwoord ziet : welke zijn uw plannen, wat is uw financieel-juridische onderbouw en hoe gaan we dit betalen (middels een cashflowanalyse).
Slechts als deze 3 vragen duidelijk gedefinieerd en goed onderbouwd zijn, zal u er niet alleen in slagen ook de andere partij (bankier-investeerder) te overtuigen, maar zal u voornamelijk een instrument in handen hebben om uw eigen plannen en verwachtingen na enige tijd te toetsen aan de realiteit (en indien nodig bij te sturen).

Maar terug naar het bos. Alles is netjes doorgepraat, het businessplan is klaar, de tbc verantwoord, het eigen vermogen –als buffer van de onderneming- is voldoende aanwezig, de fiscale en thesaurie-berekeningen zijn gemaakt. In ons kantoor zorgen wij ervoor dat dit alles op gepaste wijze wordt vertaald naar uw bankier. En geloof ons vrij : ook op vandaag zijn bankiers nog steeds erg geïnteresseerd in goede ideeën en projecten, alleen dienen deze -zoals bovenstaand reeds uitvoerig geschetst- goed en in alle geval beter dan in het verleden te worden onderbouwd.
Ons werk is dus niet af bij het louter afleveren van de balans, bij het uitwerken van een nieuwe structuur of bij de opmaak van een financieel plan. Wel integendeel, dan begint het pas : samen met onze cliënt gaan wij -indien gewenst- ook mee op gesprek bij die andere partner, de bankier of investeerder.

Enkel zo bekomt men, onder onze impuls, een faire prijszetting, een evenwichtige waarborgstructuur en een écht partnership waar alle parijen beter van worden.

Tot slot nog dit : in de planning zullen wij ons bij voorkeur niet louter beperken tot het bekijken van dit ene voorliggende dossier. Liefst wordt dit gekoppeld aan de planning van uw opvolgings-en successieproblemathiek.

Het moge duidelijk zijn dat ondermeer ingevolge de afschaffing van effecten aan toonder ons (én voornamelijk u) hier nog gigantische uitdagingen te wachten staan, maar daar komen we in een volgende publicatie op terug.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.