Goedkope taxatie op reserves vanaf 01.01.2014

Op voorwaarde dat  u de juiste beslissing neemt op de eerstkomende algemene vergadering van uw vennootschap.

Minstens 1 keer per jaar dient er verplicht een (gewone) algemene vergadering te worden gehouden door de aandeelhouders en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na afsluitdatum van uw boekjaar. De datum waarop de algemene vergadering moet bijeenkomen staat vermeld in uw statuten.  Op deze vergadering hebben de aandeelhouders een aantal exclusieve bevoegdheden.  Naast oa het goedkeuren van de jaarrekening, het al dan niet  verlenen van décharge aan de zaakvoerder(s) of bestuurders beslist zij tevens over de bestemming van de winst na belastingen.  Zij kunnen deze winst uitkeren aan de aandeelhouders en/of reserveren in de vennootschap.

Voor boekjaren welke afsluiten vanaf 31 december 2014 is er nu een bijkomend aandachtspunt waar we toch even willen bij stil staan:  de liquidatiereserve.

In de vorige regering Di Rupo I werd de roerende voorheffing voor dividenden opgetrokken tot 25%.  Wel was er nog een uitzondering voor vennootschappen opgericht vanaf juli 2013 of vennootschappen waar een kapitaalverhoging in geld werd doorgevoerd na diezelfde periode.  Bijkomend werd de roerende voorheffing opgetrokken naar 25% (ipv 10%) voor reserves welke werden uitgekeerd nav een stopzetting van uw vennootschap vanaf oktober 2014.

België zou niet bestaan mocht er nu opnieuw een uitzondering zijn op deze maatregel.  Voor boekjaren welke eindigen vanaf 31 december 2014 is er naast de gebruikelijke reservering van uw winsten (wettelijke reserve, beschikbare reserve en overgedragen winst) de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen.  Dit laatste is zeer lucratief omdat op die manier kan ontsnapt worden aan de hogere liquidatietaks van 25%. Er is zelfs een mogelijkheid om opnieuw uw dividend uit te keren aan 15% ipv de gebruikelijke 25%.  Op slag betekent dit een winst van 10 of 15%  voor u als  aandeelhouder.  Om deze verlaging te kunnen genieten dient de algemene vergadering dit wel expliciet te beslissen – zo niet kan men niet genieten van deze verlaagde tarieven.

Bij het aanleggen van de liquidatiereserve zal onmiddellijk een anticipatieve heffing dienen te worden betaald van 10%.  Indien u deze reserve 5 volle jaren in uw onderneming houdt, kan men deze vanaf het 6de jaar uitkeren mits een bijkomende heffing  te betalen van 5% - maw u beslist nu over een uitgesteld dividend welke slechts belast wordt aan in totaal 15%.

Er is uiteraard geen verplichting om deze reserves na 5 jaar uit te keren. U kan  deze liquidatiereserve ook behouden en pas in loop van de volgende jaren uitkeren of zelfs behouden tot de vereffening van uw vennootschap om deze op dat moment kosteloos uit te keren.

Zoals steeds  dient deze beslissing genomen te worden op maat van uw vennootschap, rekening houdende met uw beleidslijnen.   Goed nadenken en anticiperen is wel de boodschap – uw beslissingen bij de algemene vergadering op vandaag bepalen deels de taxatie op uw reserves in de toekomst.  Het Accountantskantoor kan samen met u op zoek gaan naar de meest fiscaal gunstige  beslissing.

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.