Naar 839 codes, maar gelukkig heb je ze niet allemaal nodig…

Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting
De nieuwe aangifte personenbelasting is gepubliceerd, de bruine enveloppes en aangiftevoorstellen zijn verstuurd, Tax-on-Web is geopend: opnieuw tijd om de minst aangename van onze burgerplichten te (laten) vervullen.

Voor wie het nog op de goeie ouderwetse manier kan, met pen en papier, hebt u nog tijd tot morgen, 30 juni 2022. Via digitale weg heb je 15 dagen extra, tot 15 juli 2022.
Mandatarissen (accountants en belastingadviseurs) hebben dit jaar slechts tijd tot 30 september. Dit is bijna 2 maand minder dan vorig jaar! Bezorg hen dus zo snel mogelijk de nodige papieren en info!
Kleine stimulans: indieningen voor 31 augustus krijgen sneller terugbetaald of moeten later betalen…

Een huis en een thuis
Iemand die in 2021 familieleden van minstens 65 jaar in huis nam, kan deze enkel nog fiscaal ten laste nemen als zij zorgbehoevend zijn (verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten). Voor wie daarvoor al zo iemand ten laste nam (zonder de bijkomende voorwaarde) is er een overgangsmaatregel. Deze kiezen best het gebruik van de oude regeling, daar dit in sommige gevallen voordeliger is.

Zoals in vorige artikels al aangehaald: voortaan is er geen onderscheid meer tussen binnenlands en buitenlands onroerend goed. Eigenaars van een eigendom in het buitenland, moeten er ook een kadastraal inkomen aan laten toekennen en moeten dat nu daarmee gaan aangeven. Dit kan eventuele discussies over aangegeven waarde voorkomen en doet een paar codes verdwijnen.

Covid-codes
Zit niet in met de verdwijnende codes, de covid-19-pandemie bezorgde ons (naast een hoop miserie) ook voldoende nieuwe codes. Gelukkig zullen deze op verschillende (loon)fiches vermeld staan, zodat we er niet al te veel last van hebben. Wie intekende op een kapitaalverhoging in een onderneming die te lijden had onder de corona-maatregelen, komt mogelijk in aanmerking voor een corona-tax-shelter: een belastingvermindering van 20% van de inbreng. Een gelijkaardige regeling is het ‘vriendenaandeel’ (voor ondernemingen die geen omzetdaling hadden), maar daar is het rendement slechts 2,5%. Opletten dus om de juiste code te kiezen.

Wie als particuliere verhuurder ondernemingen de huur heeft kwijtgescholden in het kader van corona, kan een belastingvermindering krijgen van 30% op de kwijtgescholden huur met een maximum van 5.000 Euro per maand per contract en een absoluut totaal van twee keer 45.000 Euro. Er wordt namelijk een opsplitsing gemaakt voor de periode maart-mei en de periode juni-september. Twee codes dus, begrijpe wie het kan…

Herlaadpalen
Fiscaliteit wordt vaak gebruikt om dingen te stimuleren, dit was zo met de zonnepanelen en is nu ook zo met herlaadpalen. Wie tussen 1 september 2021 en eind 2022 een intelligent laadstation plaatst (eentje dat laadtijd en laadvermogen automatisch bijstuurt) kan rekenen op een belastingvermindering van 45% op maximum 1.500,00 Euro van de aanschafwaarde. Daarvoor mag het laadpunt echter enkel gebruik maken van groene stroom (zonnepanelen of een 100% groene stroomcontract). In 2023 is de tussenkomst slechts 30% meer.

Vergeet bijverdienste niet
De laatste jaren heeft de overheid verwoede pogingen gedaan om een graantje mee te pikken van verschillende ‘zwarte’ bijverdiensten, denken we maar aan verenigingswerk, trainers in sportclubs, Airbnb, deeleconomie, klusjes van burger tot burger, … Verschillende regelgevingen volgden elkaar op, werden vernietigd en vervangen door andere, maar werden zeker niet eenvoudiger. We besparen u hier nu de uitleg van de huidige regeling, maar wie in 2021 bijverdiende via verenigingswerk of deeleconomie kon tot 6.390 Euro laag belast bijverdienen, waarbij de erkende platformen 10,7% bedrijfsvoorheffing moesten afhouden. Brutobedrag en ingehouden bedrijfsvoorheffing kregen aparte codes.

Vergeet dergelijke inkomsten zeker niet aan te geven, want ook de niet-erkende platformen (zoals Airbnb) moesten de bedragen die de gebruikers via hen ontvingen, doorgeven aan de overheid. De fiscus zal het dus weten als u deze inkomsten niet aangeeft. De inkomsten via niet erkende platformen vallen buiten de voordelige fiscale regeling en komen dus in de reguliere (en zwaarder belaste) codes.

Tax-on-Web
Ook de applicatie Tax-on-Web heeft een paar nieuwigheden. Ex-partners kunnen nu voor het jaar van de scheiding zelf, elk al een aparte aangifte indienen via TOW (vroeger kon dit enkel op papier). De aanslag blijft dat jaar wel gemeenschappelijk, zoals gebruikelijk. Daarnaast is er een nieuwe wizard gecreëerd om te berekenen of iemand nog ten laste is of niet.

Vorig jaar deed bijna de helft (49,5%) van de belastingplichtigen die geen voorstel van aangifte kreeg, zijn aangifte via Tax-on-Web. Wie door de vele codes het bos niet meer ziet, hoeft er zich niet voor niet te schamen, je bent niet de enige: iets meer dan een derde deed voor zijn aangifte beroep op een mandataris. Waarschijnlijk zullen deze percentages dit jaar opnieuw stijgen. Gelukkig stegen de belastingtarieven op zich niet…

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.