SEPA

In relatieve stilte wordt de Single European Payment Area ingevoerd. Concreet houdt dit in dat voortaan uw domiciliëringen worden beheerd door de leverancier en niét door de bank.

Als er tot op heden een onterechte debitering van de rekening gebeurde, volstond het aan de bank (binnen een bepaalde periode) te vragen deze debitering tegen te boeken.
Vanaf heden zal u zich echter moeten wenden tot de leverancier, mét een aangetekend schrijven.
Pas als u ook een bewijs overmaakt aan de bank, mogen/moeten zij u het betwiste bedrag crediteren. De betwisting tussen u en de leverancier blijft uiteraard bestaan.
Dit betekent dus een pak méér administratie bij betwisting van een ingevorderd bedrag via domiciliëring.

Let wel: er geldt een grondig onderscheid tussen een domiciliëring (=toestemming aan een leverancier om geld van uw rekening te debiteren) en een doorlopende opdracht (=opdracht door u tot periodieke betaling van een vaste som).
Het is niet ondenkbaar (en misschien niet helemaal onverstandig ?) dat sommigen onder u àlle domiciliëringen schrappen en opnieuw zullen overgaan tot manuele betaling.
Zo houdt u alvast uw cashmanagement zélf in de hand !

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.hetaccountantskantoor.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies}:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.