Verhuur uw eigen woning aan uw zaak en optimaliseer uw inkomen

Het merendeel van de beroepsmatige activiteiten worden gevoerd in een 100% beroepsmatig pand zoals een magazijn, fabriek + burelen, winkel, bedrijvencentrum enz. De kost welke hiermee gepaard gaat is uiteraard volledig aftrekbaar.

De bedrijfsleider woont dan meestal op een ander adres dan dat van zijn bedrijf. Echter betekent dit niet dat deze locatie ook niet deels beroepsmatig zou kunnen gebruikt worden. Vele bedrijfsleiders werken ook wel eens omwille van diverse redenen van thuis uit.

Om deze kosten te verhalen op de vennootschap kan de bedrijfsleider zijn eigen woning verhuren of zelf onderverhuren aan zijn bedrijf en dit voor enerzijds de zuiver beroepsmatige delen (bvb bureel/bibliotheek) en anderszijds voor de gemeenschappelijke delen (bvb gemeenschappelijke inkom/toilet).

Het bedrag van de huur dient markconform te zijn wat niet betekent dat de gevraagde huur aan uw vennootschap exact het pro rata deel (beroepsmatige m² tov het totaal aantal m²) dient te zijn van de normale huur als u de woning volledig zou verhuren aan een derde. Dit bedrag kan gerust het pro rata deel overstijgen – u verhuurt immers uw woning aan een vreemd persoon (uw bedrijf) waardoor een stukje van uw privacy is geschaad; dit dient vergoed te worden.

De ontvangen huur dient u als bedrijfsleider aan te geven als onroerend inkomen in uw personenbelastingaangifte. De fiscus aanvaardt niet altijd het volledig ontvangen bedrag als een onroerend inkomen. Indien de huur een bepaald bedrag (berekent volgens een formule welke ongeveer het zevenvoud bedraagt van uw beroepsmatig deel van uw kadastrale inkomen) overschrijdt zal dit deel belast worden als loon.. Voor uw partner geldt dit niet als hij/zij geen mandaat heeft in de vennootschap.

De ontvangen huur kan (deels) teniet gedaan worden door (i) de rente welke u betaalt op uw lening en (ii) een forfaitaire kostenaftrek op basis va n uw kadastrale inkomen. Zodoende kan u een huur-inkomen ontvangen uit uw bedrijf zonder dat u er belastingen of sociale bijdragen op betaalt.

Wanneer de vennootschap een zekerheid wenst te hebben om een aantal jaar uw woning te huren kan er altijd met vooruitbetaalde huur gewerkt worden. De vennootschap betaalt u een aantal jaar huur vooruit. Deze huur is volledig aftrekbaar in de vennootschap in het boekjaar waar de huur betaald wordt en u dient de huur gespreid aan te geven in uw personenbelastingaangifte over de periode waarop de vooruitbetaalde huur slaat. Een mogelijks handige techniek om een groot pakket aan kosten in één jaar te hebben in uw vennootschap

De kosten zoals nutsvoorzieningen, onderhoud mbt het beroepsmatig deel kunnen eveneens betaald worden door uw vennootschap.

Kortom indien u als bedrijfsleider uw woning beroepsmatig gebruikt kan u deze verhuren aan uw vennootschap. De huur kan u maximaliseren en indien gewenst een aantal jaar vooruitbetalen. Het Accountantskantoor kan u hierin het juiste advies verlenen.

Auteurs : Grammens Wim, Soenen Peter.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.