Verhuur van onroerende goederen

Wanneer u een onroerend goed (bvb kantoorruimte, fabriekspand) verhuurt is dit in principe vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat u op de huurprijs geen BTW dient aan te rekenen. Een rechtstreeks gevolg daarvan is dat u de BTW niet kan recupereren op bvb de bouwkost of op onderhoud- en instandhoudingswerken van het onroerend goed.

Echter zijn er een aantal uitzonderingen waarbij de huur wel dient aangerekend te worden met 21% BTW. Het is nuttig voor u om te kijken of u toch niet met BTW zou kunnen verhuren gezien u dan de BTW kunt recupereren op alle werkzaamheden mbt dat gebouw.  Zodoende kan u de kostprijs voor het verhuurde pand verlagen met 21%.

Uitzondering 1: garage
De verhuur van garages voor het stallen van voertuigen zijn onderworpen aan BTW.

Uitzondering 2: opslagruimtes
De verhuur van een opslagruimte is onderworpen aan BTW.  De opslagruimte mag uitgerust zijn met een bureel op voorwaarde dat het bureel niet meer bedraagt dan 10% van de totale oppervlakte of 10% van het totale volume van de opslagruimte.  Belangrijk is dat er geen activiteit mag gevoerd worden in de ruimte – de ruimte mag alleen gebruikt worden voor zuiver goederenopslag.

Uitzondering 3: dienstencentra
Wanneer u kantoorruimtes met bijhorende diensten aanbiedt beschouwd men dit als een terbeschikkingstelling van een ruimte en dient er BTW aangerekend te worden op de vergoeding.  De aard van de verplichte bijhorende diensten zijn duidelijk omschreven zoals oa de nutsvoorzieningen, minimum aan meubilair, gemeenschappelijk onthaal edm.

Alternatief: BTW-eenheid.
De BTW-eenheid biedt een alternatief wanneer u uw bedrijfspatrimonium heeft afgescheiden van uw exploitatie en u beide aldus in een afzonderlijke vennootschap heeft gestructureerd.  Door de vennootschappen in een BTW-eenheid op te nemen kan de btw toch gerecupereerd worden ook al betreft het een zuivere verhuur vrijgesteld van BTW.

Conclusie
Indien u van plan bent om een gebouw ter beschikking te stellen aan een derde partij is het belangrijk na te gaan of u aan bepaalde spelregels kan voldoen. In bepaalde gevallen kan u de BTW recupereren én wordt de kost voor u 21% goedkoper.
Het Accountantskantoor kan u hierin zeker begeleiden.

Auteurs : Soenen Peter, Grammens Wim.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.