Vragen bij schenkingen - onevenwicht uit de weg helpen

Vragen bij schenkingen – onevenwicht uit de weg helpen .
Het Accountantskantoor ‘ Soenen en Partners’ heeft de oplossing voor u.
Gelijkheid blijkt immers niet steeds evenwichtig te zijn.

Bij een overlijden heeft de wet voorzien dat elke erfgenaam recht heeft op een minimumdeel van de opengevallen successie. Om het bedrag van het erfdeel van elke erfgenaam te berekenen houdt men niet alleen rekening met het vermogen van de overledene op het ogenblik van overlijden maar ook met de schenkingen welke de overledene heeft gedaan tijdens zijn leven (het totaal hiervan noemt men de fictieve massa).  In bepaalde omstandigheden kan daar net het schoentje wringen omdat onroerende schenkingen anders behandeld worden dan roerende schenkingen bij het samenstellen van voornoemde fictieve massa.  Bij onroerend goed dat bij leven werd geschonken neemt men de waarde hiervan zoals blijkt op het ogenblik van de successie zelf om dit toe te voegen aan de fictieve massa en niet aan de oorspronkelijke geschonken waarde – Bij roerende goederen neemt men altijd de waarde van het goed op het ogenblik van schenking en voegt men dit toe aan de fictieve massa.

Op zich is dit geen probleem als er slechts één erfgenaam is – het kan wel tot discussie leiden als er meerdere erfgenamen zouden zijn en er aldus via de geschonken goederen er reeds een onevenwicht is ook al is er in het verleden evenveel aan waarde geschonken aan elke erfgenaam.

Om dit tegen te gaan kunnen een aantal oplossingen worden aangereikt:
 

  • Onroerende goederen schenken aan alle erfgenamen samen – zodoende krijgt elke erfgenaam evenveel; de erfgenamen kunnen achteraf uit onverdeeldheid treden
  • Schenken buiten erfdeel. De overledene kon bij leven steeds over een bepaald vermogen vrij beschikken en aldus vrij schenken. Echter wordt er dan wel (al dan niet bewust) een onverdeeldheid gecreëerd tussen de erfgenamen
  • Schenken met bepaling dat de eventuele meerwaarde op de onroerende schenkingen dient verrekend te worden met het vermogen waarover de overledene vrij kon beschikken (dus buiten erfdeel)


Wanneer u van plan bent om een onroerend goed aan de ene erfgenaam te schenken en evenveel aan liquide middelen aan de andere erfgenaam is het belangrijk om dit op voorhand in goede banen te leiden, dit door de techniek te gebruiken zoals reeds beschreven en aan beide de helft te schenken en hen uit onverdeeldheid te laten treden direct nà de schenking. Anders kunnen beide schenkingen op moment van overlijden van de erflater anders behandeld worden waardoor de kans reëel is dat bij de verdeling na een overlijden een herziening (lees inkorting) kan gebeuren. Aangezien men sinds einde 2014  bezig is aan een herwerking van de successierechten en een aanpassing van het reservatair gedeelte is het handig dit eens te laten bestuderen. Het Accountantskantoor kan u hierin begeleiden.

Onze website maakt gebruik van cookies.
Zowel wij en onze derde partij partners maken gebruik van cookies. Sommige zijn strikt noodzakelijk om de site te laten functioneren, maar er bestaan ook optionele cookies.

De noodzakelijke en functionele cookies staan altijd aan. Als je op "alle cookies aanvaarden" klikt accepteer je ook de optionele cookies. Je kan zelf kiezen welke cookies je aan wil zetten via "voorkeuren instellen".

Onze website maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies? Welke cookies gebruiken we en waarom? Lees meer in ons cookiebeleid

Noodzakelijke cookies

Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.