Zakgeld of jobstudent?

Naast het feit dat u als ondernemer met een jobstudent een relatief goedkope kracht in huis haalt en dit dankzij de beperkte sociale lasten welke bovenop het loon komen, kan u ook  uw kinderen op deze manier zelf laten werken voor hun vakantie-uitstappen en zakgeld.

We rekenen het even voor u uit…

Zoon of dochterlief krijgt 50 Euro zakgeld per week of omgerekend 2.600 Euro per jaar.  Gezien u zakgeld betaalt van uw private inkomsten dient u hiervoor bruto ongeveer 5.500 euro uit uw vennootschap te nemen.  Het verschil tussen bruto en netto gaat op in personenbelasting en sociale bijdragen.
 

Als we uw zoon of dochter nu eens een maand inschrijven als vakantiejob in uw eigen bedrijf:

Het familiebedrijf kent een brutowedde van 2.672 Euro toe.  Op dit bedrag dient er 2,71% solidariteitsbijdrage afgehouden te worden zodat er  2.600 Euro netto over blijft.   Uw zoon of dochter betaalt hier geen personenbelasting op en fiscaal blijft deze nog steeds ten laste van de ouders.

Het bedrijf betaalt bovenop het bruto-salaris een beperkte bijdrage van 5,42%.  Om een netto –salaris van 2.600 euro uit te keren aan de student kost dit het bedrijf 2.817 euro voor belasting en slechts 1.860 euro na belastingbesparing. Wat betreft de  tijdsbesteding en welke taken er moeten uitgevoerd worden kan u  als bedrijfsleider (ouder) dit zelf bepalen…
 

Nog even de regeltjes op een rijtje…

Voor wie?

Je mag een vakantiejob doen als je student en minimum 16 jaar oud bent. Een leeftijd van 15 jaar volstaat indien de student de eerste twee jaar van het middelbaar reeds heeft gevolgd zijn.
 

Vakantiejob?

Een jobstudent mag maximum 475 uren werken per kalenderjaar.  De werkgever betaalt 5,42% patronale lasten bovenop het bruto-loon van de jobstudent. De jobstudent wordt 2,71% RSZ van het bruto-loon  ingehouden.
 

Werkstudent?

We spreken van een werkstudent als de student de grens van 475 uren overschreden heeft. Concreet betekent dit dat dan de normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn: werkgevers betalen gemiddeld 33% patronale bijdragen bovenop het loon en, de werkstudent ziet zijn bruto verminderen met 13,07% rsz bijdragen.
 

Kind ten laste?

Om fiscaal ten laste te blijven van zijn ouders, mag een student in 2017 maximum 4.000 Euro bruto verdienen. Ingeval van een éénoudergezin is dit 5.775 Euro en indien de student een handicap heeft is het maximumbedrag 7.325 Euro.  De studentenbezoldiging  tot 2.660 euro hoeft zelf niet in rekening te worden gebracht om het maximumbedrag te bepalen.

Let op! Indien u een eenmanszaak heeft zijn uw kinderen niet meer ten laste als ze voor u werken, ongeacht de hoogte van de bezoldiging! Voor wie via vennootschap werkt, is dit geen probleem.
 

Kinderbijslag?

Kinderbijslag ontvang je tot 25 jaar. Zolang de student niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt, blijven de ouders het kindergeld voor dat kwartaal ontvangen. In het derde kwartaal (juli-augustus-september) geldt deze limiet niet, op voorwaarde dat de student daarna nog verder studeert.
 

Zelf personenbelasting betalen?

Een student mag maximum 10.345 Euro bruto verdienen in 2017, vooraleer er personenbelasting moet betaald worden. Let op: Vanaf men iets verdient, moet er een belastingaangifte ingediend worden, ook al zijn de inkomsten lager dan voormeld  maximum bedrag.

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.hetaccountantskantoor.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het privacy- en cookiebeleid.
 

Bijkomende cookies}:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.